Schipholwanbeleid

De gemiste kansen voor Nederland

Schipholgate

Systematische tegenwerking door Schiphol en de Staat

Chipshol

Ambitieuze gebiedsontwikkelaar al 20 jaar 'kaltgestellt'

3 June 2011

Bijbanen rechters, ingezonden brief Drs. J. Poot in FD

Naar aanleiding van de Chipsholzaak deed FD een onderzoek naar bijbanen van rechters. De koppen laten aan duidelijkbeid niets te wensen over: 'Rechter meldt bijbaan niet' en 'Rechters mogen niet zeggen: gaat u rustig slapen, we weten wat we doen, Ze moeten zich verantwoorden' (FD 25 mei). Verbazingwekkend is de reactie van Reinier van Zutphen, voorzitter Vereniging voor Rechtspraak: 'Ik moet eerlijk zeggen dat mij een gevoel van teleurstelling overviel toen ik dit resultaat vernam'. Leest Van Zutphen geen kranten? Dan had hij kennis genomen van: 1. de ontslagen rechter Westenberg die bijklust ten behoeve van zijn vriend en voormalig collega Kalbfleisch, ceo van NMa, recentelijk eveneens vroegtijdig met verlof gezonden; 2. artikel 'Makkers in toga' van Folkert Jensma in NRC 14 mei; 3. artikel 'De instrumentale rechter' van ombudsman Brenninkmeijer die stelt: '... door de Chipsholzaak dreigt de autoriteit van de rechter in een vrije val terecht te komen'.

Teleurstelling? Van Zutphen had allang in actie moeten komen en onderzoek moeten doen naar misstanden bij de rechterlijke macht. Dat is urgent, mede omdat de meerderheid van de rechters die wel correct is, nu met de foute over één kam geschoren wordt. Ik herhaal de oproep van de Ombudsman: 'Iedere rechter of bij de rechtspraak betrokkene die iets weet - ook al is het pijnlijk of belastend - zou nu moeten spreken'.

Drs. J. Poot, oprichter Euro-woningen (1960) en Chipshol-groep (1986)

‹ Terug naar het overzicht