Schipholwanbeleid

De gemiste kansen voor Nederland

Schipholgate

Systematische tegenwerking door Schiphol en de Staat

Chipshol

Ambitieuze gebiedsontwikkelaar al 20 jaar 'kaltgestellt'

13 January 2012

Bedenkelijke rol van mr. Wakkie

Advertentie, geplaatst in Trouw van 16 januari 2012

Exact 2 jaar geleden nam advocaat Wakkie contact op met onze advocaat Bart Gerretsen. Zijn bericht luidde van Schiphol mandaat te hebben tot een regeling met Chipshol. Echter in onze laatste bespreking op 19 december 2011 bekende hij in aanwezigheid van CEO Nijhuis, mijn zoon Peter, directeur van Chipshol en Gerretsen, met handen en voeten gebonden te zijn. Wat schadevergoeding betreft niet verder te kunnen gaan dan de juristen van Schiphol reeds 2 jaar eerder geboden hadden. Als hij dat in het allereerste gesprek gezegd had, zou ik dat onmiddellijk beëindigd hebben. Chipshol voelt zich dan ook bedrogen en door hem 2 jaar aan het lijntje gehouden. Deze vertragingstactiek is reeds begonnen vóór de oplegging van het bouwverbod op 19 februari 2003. Na de veroordeling van Schiphol door rechter Monster cs. tot vergoeding van alle schade op 12 januari 2005, begonnen de manipulaties. De eerste was het afhalen van de 3 rechters Monster c.s. van het slotpleidooi d.d. 15 januari 2007, waarin de schadevergoeding vastgesteld zou worden, zie mijn voorgaande advertentie Onkreukbare rechters gevraagd.

Overigens had Chipshol aanvankelijk weinig vertrouwen in een bespreking met Wakkie. Daaraan waren 3 mislukte besprekingen met CEO Nijhuis vooraf gegaan. Aan hem had ik ter gelegenheid van zijn benoeming mijn tweede boek Final Call (oktober 2008) opgedragen. Daarin waren beschrijvingen plus foto's opgenomen van onze ontworpen Airport City Badhoevedorp en het enige echte businesspark op het Europese continent Chipshol Park. (Voorts mijn Parkstad Leusden, hoewel 40 jaar oud nog steeds de beste woonwijk in Nederland met 2 recente nationale eerste prijzen, mijn skistation Valmorel, door de Franse overheid tot modelstation verklaard.

Op 13 juli 2010 had ik mijn eerste bespreking, beter kennismaking met mediator Wakkie, plezierig verlopen. Gelijk aan het begin vertelde hij Harry van Andel niet, Joel Wyler wel te kennen. Dat wist ik al want deze financieel sterkste tegenstander - gevaarlijker dan Van Andel - had mij reeds in 1992 gezegd dat Wakkie hem geadviseerd had Prof. Eisma, zijn collega bij De Brauw, in te schakelen. Deze advocaat heeft in december 1992 het illegale ontslag van Peter als directeur van onze grondmaatschappij Landinvest doorgedrukt. Bovendien daardoor de poort geopend voor de liegende rechter Westenberg, die op 3 mei 1996 het doodvonnis tegen Chipshol geveld heeft. Daarna heb ik Wakkie gevraagd of hij behalve van Schiphol een volmacht had van de Staat en Air France/KLM, hetgeen deze ontkende. Vervolgens heb ik hem aangeraden niet te beginnen aan een regeling met Chipshol. "Thans staat u bekend als de onoverwinnelijke onderhandelaar, met name door uw succes met Ahold. Maar u kunt van Chipshol niet winnen. De schadevergoeding is nl. onbetaalbaar. Chipshol is door rechter Westenberg 450 ha. armer geworden. De grond aan de Zuidas wordt verkocht voor € 2.000/m². Als onze grond slechts de helft waard zou zijn dan bedraagt de schade reeds € 4,5 miljard, bij gelijke waarde € 9 miljard, bij een waarde van € 3.000/m², want onze grond is meer waard dan die aan de Zuid-as, zelfs € 13,5 miljard. En dan reken ik de derving van onze ontwikkelings- en beleggingswinst niet mee. Deze schade kan noch Schiphol noch de Staat opbrengen. Begint u er dus niet aan mede ter wille van uw eigen reputatie. Tenzij er een andere oplossing uit de bus komt. Immers Chipshol gaat het in de eerste plaats niet om geld maar om toonaangevende gebiedsontwikkelingen zoals woonpark Leusden, skistation Valmorel en Chipshol Park-Rijk." Desondanks stond Wakkie erop verder te gaan. Op 23 september 2010 sprak hij met Peter. Op 2 november 2010 met hem en mij. "Wat is nu het voorstel van Schiphol, was onze eerste vraag. Want tot op heden vraagt u steeds naar onze verlangens: de omgekeerde wereld." Toen kwam de aap bijna uit de mouw. Zijn voorstel was: Chipshol ontwikkelt alles in het westen, d.w.z. Airport City Badhoevedorp, Schiphol alles in het oosten, d.w.z. ook ons Groenenberg-terrein. Onze reactie was: "Wat u voorstelt is te vergelijken met Noord- en Zuid-Korea. Je hebt elkaar dan niet meer nodig. Je kan de ander dan rustig bestrijden. Chipshol geeft de voorkeur aan handhaving van de huidige grondpositie waarin de gronden van Schiphol en Chipshol door elkaar heen lopen. Dan heb je elkaar nodig en moet je wel samenwerken. Afgezien daarvan kan onze grond in het oosten onmiddellijk bebouwd worden, zoals ons Groenenberg-terrein. Daarentegen kost onze Airport City jaren aan voorbereiding. Bovendien miljarden investeringen. Meneer Wakkie, kom over een half jaar maar terug. Intussen gaat Chipshol rechters Westenberg en Kalbfleisch verhoren." Na de opzienbarende getuigenverhoren die dankzij de Haagse griffier leidde tot de val van NMa-topman Kalbfleisch, heeft Gerretsen Wakkie gebeld en medegedeeld dat wij bereid waren opnieuw te onderhandelen. Mijn voorstel was: Laten we eerst met Nijhuis en u naar onze 2 voorbeeld luchthavens Atlanta en Dubai gaan, die je niet als tegenstander moet behandelen maar als bondgenoot en voorbeeld. Wakkie reageerde enthousiast maar eiste daarbij dat Gerretsen dan mee moest. Chipshol ging akkoord maar toen stelde Wakkie niet naar Atlanta maar slechts naar Dubai te gaan. Daarmede ging Chipshol wederom akkoord. Daarna kwam de reactie dat verder onderhandeld moest worden met CEO Nijhuis erbij. Prima. Negatief was echter dat Nijhuis geen behoefte had aan een bezoek aan Dubai.

NB. Onze Koningin echter wel. Zij stapte in Dubai op 8 januari jl. samen met Maxima uit onze Taxi 2000, vanaf 1992 door Schiphol tegengewerkt, echter in Dubai wel gerealiseerd. Hare Majesteit heb ik als bewijs daarvan onze DVD met onze presentatie d.d. 1992 ter beschikking gesteld.

Peter vond dit zo negatief dat hij geen heil zag in verdere onderhandelingen. Van meetaf was zijn gevoel dat er een spelletje gespeeld werd via vertragingstactiek bovendien dat Schiphol iets in zijn schild voerde. Toch besloot ik wel te gaan samen met Chipshol-advocaat Gerretsen, plus mijn oudste kleindochter van de 3e generatie. Overigens staan er meer van mijn 20 kleinkinderen in de startblokken.

Mijn eerste bespreking met Nijhuis op 13 oktober 2011 verliep heel goed. De tweede, derde en vierde bespreking op 21, 28 november en 8 december 2011 waarin onze directeur wel aanwezig was. Wakkie kreeg haast en verlangde in de derde zowel een voorstel van Chipshol als Schiphol in gesloten enveloppen. Onze voorstellen waren heel concreet echter zonder prijskaartje. Schiphol daarentegen gaf slechts een beginselverklaring. Daarna riep Wakkie onze advocaat Gerretsen bij zich, die mondeling zulke rare voorstellen kreeg, dat Wakkie zelf vroeg gaat de bespreking op 19 december nog door? Peter weigerde wederom daaraan deel te nemen. Met mij is hij desondanks meegegaan om te weten te komen hoe het spel van Wakkie (helaas ook van Nijhuis) gemotiveerd werd. Zijn voorstel, ons reeds via Gerretsen bekend, behelsde slechts € 16 miljoen voor de grond van het Groenenberg- terrein. (Idioot.) Nog lager dan de € 20 miljoen die Koeman ons reeds geboden had tijdens een zitting op de rechtbank Haarlem op 24 augustus 2007 over de beslaglegging op ons Groenenberg-terrein. Daarop zijn wij toen absoluut niet ingegaan. Een toonaangevende belegger had ons voor dit terrein een bedrag van reeds € 58,2 miljoen geboden. Dit betrof slechts onze grondwinst. Daarbovenop komen nog de hogere ontwikkelings- en beleggingswinsten. Inzake de schade kwam een aanbod van € 10 miljoen, terwijl deze volgens een onpartijdige berekening van Fakton inclusief wettelijke rente aan- zienlijk meer dan € 100 miljoen bedraagt. Tenslotte bood Wakkie voor een terrein van 150.000 m². waarop wij Chipshol Park-Rijk II willen realiseren € 10 miljoen. Peter en ik stelden vast dat deze bedragen in de verste verte niet beantwoorden aan de werkelijke waarde. Overigens waren geen van beide terreinen in de verkoop. Integendeel. Schiphol wilde persé onze eigendommen in bezit nemen. Waarom? Wat ons betreft bleef deze situatie bij het oude. De aangeboden bedragen waren zo onserieus dat het verbazingwekkend is dat Wakkie deze heeft durven noemen.

Conclusie. Wakkie heeft ons 2 jaar lang misleid: de vertragingstactiek van Schiphol reeds vóór 2003 begonnen. Helaas met medeweten en toestemming van Nijhuis. Zij hadden invloed op en voorwetenschap over het arrest van het Hof Amsterdam inzake artikel 50 (zie Onkreukbare rechters gevraagd van vorige week). Voormalig landsadvocaat Boukema (ook van Westenberg en Kalbfleisch) is niet voor niets naar Kamer 5 van het Hof overgeplaatst. Chipshol heeft daardoor het oneureuze arrest van de Hoge Raad d.d. 19 februari 2010 opnieuw verloren. Het kwam daarop neer dat Schiphol met € 19 miljoen betaling reeds teveel zou hebben gegeven (Onkreukbare...). Niet vanwege onze 2 topadvocaten van Nauta, mr. Bart Gerretsen en prof. mr. Toon van Mierlo en onze advocaat Harry van Schie, de expert inzake bestuursrechtspraak naast prof. Koeman. Zij drieën hebben nota bene verloren van één advocaat Tim de Greve, hoewel ook volgens hen diens zwakke pleidooi. Dat wil zeggen niet de Sterkte van het Recht, maar het recht van de Sterkste, de luchthaven, heeft gezegevierd.

Crans, 12 januari 2012

drs. J. Poot (13/08/1924), oprichter Chipshol-groep (1986) en Eurowoningen (1960)

‹ Terug naar het overzicht


Bedenkelijke rol van mr. Wakkie (kopie-advertentie)