Schipholwanbeleid

De gemiste kansen voor Nederland

Schipholgate

Systematische tegenwerking door Schiphol en de Staat

Chipshol

Ambitieuze gebiedsontwikkelaar al 20 jaar 'kaltgestellt'

Adri Duivesteijn

22 August 2012

Adri Duivesteijn: "Er moet parlementair onderzoek komen naar Chipsholzaak"

In het radioprogramma Villa VPRO van dinsdagmiddag 21 augustus aandacht voor de conclusie van de Nederlandse Mededingingsautoriteit, naar aanleiding van de klacht die gebiedsontwikkelaar Chipshol had ingediend over Schiphol. Ondanks ontelbare aanwijzingen die onderschrijven wat Chipshol stelt -namelijk dat Schiphol misbruik maakt van haar economische machtspositie in de luchthavenregio- komt de NMa tot de conclusie dat er niets aan de hand is. Villa VPRO vroeg oud-Tweede Kamerlid Adri Duivesteijn (PvdA), tegenwoordig wethouder in Almere, naar zijn visie. Duivesteijn kent de Chipshol-zaak als zijn broekzak omdat hij er als Kamerlid uitgebreid onderzoek naar heeft gedaan. Hij denkt dat de NMA onvoldoende heeft kunnen beschikken over geheime bronnen en wil daarom dat er een parlementair onderzoek komt.

Het radio-interview is terug te luisteren (vanaf 15:32u) via de website van Radio 1. Hieronder is een integraal transcript opgenomen van het gesprek dat nterviewers Ger Jochems (GJ) en Tessel Blok (TB) hadden met Adri Duivesteijn (AD).

GJ: Luchthaven Schiphol heeft geen misbruik gemaakt van haar machtspositie in het conflict met Chipshol en dat concludeert de Nederlandse Mededingingsautoriteit in haar rapport. Die Chipsholzaak heeft een enorme baard. Het is een 20 jaar lopende kwestie, waarbij het gaat om de ontwikkeling van 600 ha. grond in de buurt van Schiphol. Vader en zoon Poot van het investerings- en ontwikkelingsmaatschappij Chipshol die zeggen hardnekkig tegengewerkt te zijn al die jaren door een kongsi van Schiphol, Overheid en Justitie. Adri Duivensteijn, hij is nu wethouder van Almere, hij kent de zaak als zijn broekzak uit zijn tijd als kamerlid, hij wilde er zelfs een parlementaire enquête aan wijden. Meneer Duivesteijn, goedemiddag.

AD: Goedemiddag.

GJ: Wat vindt u van de conclusie van de NMa?

AD: Het probleem van de conclusie is dat de NMa laat maar zeggen, ja gekeken heeft naar haar eigen reikwijdte dus dat gebied wat ze wel en wat ze niet mag beoordelen. Dit betekent dat ze een heleboel dingen buiten beschouwing hebben gesteld.

GJ: Waar hebben ze naar gekeken precies dan?

AD: Nou, ze kijken eigenlijk alleen maar naar de vraag of je als economische partij de andere partij echt dwarszit. He, dus het is laten we zeggen letterlijk en figuurlijk probeert een monopoliepositie te creëren. Ze kijken bijvoorbeeld niet naar de vraag of Schiphol voorkennis heeft gehad. En ze kijken ook niet naar de vraag of Schiphol toegang heeft tot niet-publiek beschikbare informatie. Dat zeggen ze ook nadrukkelijk in dat rapport.

GJ: Ja.

AD: Ze zeggen dus een aantal dingen die ze wel constateren of die wellicht aan de orde zijn die laten we buiten beschouwing want dat past niet binnen het toepassingsbereik van onze regeling van de Mededingingswet.

TS: En als ze nou zeggen in hun rapport dat Schiphol niet ontkent dat het overheidsbesluiten heeft beïnvloed, dan constateert het NMa, nou dat hebben ze dan dus wel gedaan dan, maar hun constatering is dan dat hebben ze niet gedaan om Chipshol dwars te zitten. Waar baseren ze dat dan toch op?

AD: Nou, wat ze zeggen. Wat de NMa natuurlijk constateert is dat Schiphol acties heeft ondernomen om te voorkomen dat Chipshol dus zou gaan bouwen tegen dat luchthaventerrein aan. Alleen wat ze bestrijden is dat het slechts bedoeld is om Chipshol als concurrent uit te bannen. En dan zie je dus weer het probleem van dit type onderzoek. Als je aan Justitie vraagt om een onderzoek te doen, kijken ze alleen maar naar strafbare feiten. Als je naar de NMa vraagt om onderzoek te doen, kijken ze alleen naar laten we zeggen die monopoliepositie, maar je moet eigenlijk kijken naar hoe dat hele proces heeft plaatsgevonden. En dan kom je inderdaad met kwesties als samenspanning of voorkennis of toegang tot niet-openbare informatie, het gemeenschappelijk optreden van verschillende, de LVNL, Schiphol, Haarlemmermeer, de Provincie. En je kan gewoon constateren, je hebt dus eigenlijk behoefte aan wat ik dan noem integraal onderzoek en dat is parlementair onderzoek bij uitstek.

GJ: Met andere woorden, ze hebben aangeklopt bij het verkeerde loket.

AD: Ik heb natuurlijk zelf ooit een keer een onderzoek gedaan, overigens zonder dat Chipshol daar zelf van op de hoogte was en ik heb op basis daarvan geconstateerd dat er naar mijn gevoel een aantal zaken gewoon echt fundamenteel niet kloppen onder andere het onderzoek wat de LVNL gedaan heeft.

TB: dat ging over veiligheid, he? Dat ging voornamelijk over veiligheidsoverwegingen om Chipshol geen vergunningen te geven…

GJ: … om daar te bouwen.

AD: Ja, het vermoeden was dat het onveilig was en toen heeft de Luchtverkeersdienst dus een onderzoek daarnaar gedaan, maar dat was een onderzoek niet gebaseerd op het plan dat was ingediend, maar op een plan dat ze zelf hadden gesimuleerd als het ware. Nou en dat klopte niet met het plan zoals het was ingediend, dus dan krijg je natuurlijk ook een uitkomst die niet klopt. Chipshol heeft daar gelijk in gekregen. Dus in de kern van de zaak is dus duidelijk dat het niet goed zit, maar je ziet in dat hele proces dat al deze dingen die ja daar zit een vorm van samenspanning in, he, van mensen die bij elkaar komen, die met elkaar afspraken maken …

TB: Heeft nou ook nog deze conclusie of dit rapport van de NMa krijgt dat niet een heel klein beetje een vreemd bijsmaakje omdat hun oud-bestuursvoorzitter Pieter Kalbfleisch in deze hele Chipsholzaak deelnemer is in een zeer ongunstige zin, hij wordt vervolgd voor meineed omdat hij als rechter een vreemde rol heeft gespeeld in deze hele zaak, hij is ook gelieerd geweest aan die NMa, maakt dat het allemaal niet nog duisterder?

AD: Nou, ik wil uitgaan van de integriteit van de NMa.

TS: Wie wil dat niet.

AD: Ja, dus daar wil ik gewoon niet over nadenken. Zolang daar geen enkele aanwijzing voor is om dat te veronderstellen, want het is maar een veronderstelling, een verband wat nu gelegd wordt dus ik voel me daar laten we zeggen niet bij thuis en ik wil daar ook niet intreden. Wat ik constateer is dat in het NMa rapport verschillende gezichten getoond worden. Het ene gezicht waarin ze dus zeggen dat Schiphol allerlei acties heeft ondernomen, het andere gezicht waarin zeggen ja wij mogen bepaalde dingen niet onderzoeken omdat het nou eenmaal niet ons terrein is en dat is nogal belangrijk de beschikking over niet publieke informatie, openbare informatie maar ook wel of niet gebruik maken van voorkennis in het handelen. Er zijn hele gekke dingen gebeurd. Nou ……

GJ: Het is duidelijk meneer Duivesteijn, we hebben weinig tijd nog. Even tot slot, de familie Poot wil in beroep gaan bij diezelfde NMa maar wat u schetst zijn ze volkomen bij het verkeerde adres. Ze moeten niet bij hun in beroep gaan, ze moeten een totaal andere procedure starten.

AD: Ik ben ervan overtuigd dat er maar één goede procedure is en dat het parlement zijn verantwoordelijkheid …..

GJ: Parlementaire enquete ….

AD: Nou enquete misschien niet maar wel gewoon parlementair onderzoek en het gekke is dat politieke partijen, want dit speelt natuurlijk al jaren achter elkaar ….

TB: 20 jaar

AD: Er worden miljoenen geinvesteerd in proceskosten, je zou toch verwachten dat een parlement gewoon de behoefte heeft om dat zelf uit te zoeken.

GJ: Het is heel erg nodig want it stinks to high heaven dat is het minste wat je ervan kan zeggen. Meneer Duivesteijn ik dank u hartelijk, goedemiddag.

AD: Ok. Graag gedaan.

‹ Terug naar het overzicht