Schipholwanbeleid

De gemiste kansen voor Nederland

Schipholgate

Systematische tegenwerking door Schiphol en de Staat

Chipshol

Ambitieuze gebiedsontwikkelaar al 20 jaar 'kaltgestellt'

16 December 2013

Accountant faalde bij Econcern

Alle eer voor NRC Handelsblad. Het falen van drie topaccountants, behorend tot de Grote Vier is in het artikel van 12 december jl. voortreffelijk uit de d(b)oeken gedaan!

Wie was de accountant van Econcern? PriceWaterhouseCoopers (PWC). Wie was toen haar CEO? Niemand minder dan de huidige CEO van Schiphol, Jos Nijhuis (tevens commissaris van het failliete SNS). Ik citeer: "De twee curatoren Willem Jan van Andel en Louis Deterink schetsen [...] een beeld van een zwakke accountant die de gemanipuleerde jaarrekeningen van 2006 en 2007 “klakkeloos” goedkeurde." Ten overvloede staat onder 'Eerdere berispingen - Falend toezicht': “De Big Four” accountantskantoren KPMG, PWC, Ernst & Young en Deloitte zijn de afgelopen jaren alle in opspraak gekomen.” Het meest Ernst & Young, nl. drie keer. Met als belangrijk bestuurder voormalig minister-president Balkenende die zo “verdienstelijk geweest is om onze florerende KLM voor een zesde van de waarde aan het kwakkelende Air France over te doen”. Tegen mijn waarschuwing in de brief die ik hem schreef op 23 september 2003, opgenomen in mijn tweede boek Final Call d.d. oktober 2008 als bijlage 8. Deze verkwanseling geschiedde op instigatie van zijn minister van Verkeer & Waterstaat Eurlings, thans CEO KLM. Wie doet me wat! Mijn oproep om een parlementaire enquête was tot op heden aan dovemansoren.

Wie doet me wat! Dat geldt ook voor accountants zoals PWC etc. die nooit voor schade aangesproken zijn/worden! Echter wie betalen wel de schade? O.a. de stupid aandeelhouders, de stupid belastingbetaler (niet alleen ten behoeve van de banken!), de stupid kiezers van de zgn. volksvertegenwoordigers, waarvan het merendeel carrièrezoeker is, enkele idealisten uitgezonderd. Gaat de NRC nu stoppen? Zoals eerder bij Demmink na gedurende een week voortreffelijke artikelen over zijn bonnetjesaffaire, met uitzonderlijk hoge uitgaven aan diners en drank. Daarover € 13.000 bewerkte bonnetjes gedeclareerd, € 5.000 zonder bonnetjes zonder dat de vereiste declaratieformulieren ingevuld waren, in tegenstelling tot alle sg’s van alle departementen nota bene uitgezonderd Justitie. Zijn minister Hirsch Ballin verdedigde zijn gedrag en bedrag als weliswaar hoog maar wel verantwoord. Hoe wist de minister dat? Er waren geen bonnetjes, dus niemand kan weten of het klopt, dus ook de minister niet.  Niet alleen de verklaring van de minister is stupid. Ook het zwijgen van pers en parlement die zich met zo’n verklaring laten afschepen is veelzeggend.

Wassenaar, 16 december 2013
Drs. J. Poot (13-8-1924) Oprichter Chipshol-groep (1986) en Eurowoningen (1960)

‹ Terug naar het overzicht