Schipholwanbeleid

De gemiste kansen voor Nederland

Schipholgate

Systematische tegenwerking door Schiphol en de Staat

Chipshol

Ambitieuze gebiedsontwikkelaar al 20 jaar 'kaltgestellt'

1 April 2006

2e Kamerlid Adri Duivesteijn (PvdA) dient initiatiefnota in

PvdA Tweede Kamerlid Adri Duivesteijn heeft op 20 maart 2006 de initiatiefnota ‘De verkoop van een luchthaven, de privatisering van een werkstad’ aangeboden aan de voorzitter van het parlement. Hierin verzoekt hij de Kamer twee vraagstellingen nader te laten onderzoeken, alvorens fiat te geven aan de privatisering van Schiphol.

1. Leidt de privatisering tot additionele middelen?
2. Is de toekomstwaarde van Schiphol wel gewaardeerd?

Hij stelt in zijn aanbiedingsbrief voor een onafhankelijke deskundige aan te stellen op het gebied van vastgoedwaardering, bij voorkeur uit de wetenschap. "Het spreekt voor zich," aldus Duivesteijn: "dat deze deskundige tot op heden niet direct betrokken is geweest bij de aandelenvervreemding van Schiphol."

‹ Terug naar het overzicht


Initiatiefnota PvdA 2e Kamerfractie over privatisering Schiphol

Aanbiedingsbrief Initiatiefnota PvdA Tweede Kamerfractie